Lotnicze Panoramy Sferyczne

To nowatorski sposób na pokazanie terenu z wysokości.
Panoramy pozwalają na pełną, dokładną prezentację wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych lub miejsc o znaczeniu gospodarczym dla potencjalnych inwestorów jak również obiektów turystycznych. 

Obejmują zarówno ujęcia horyzontalne, widok nieba oraz terenów tuż pod punktem startowym.

Na panoramach pokażemy nie tylko interesujący dla inwestora teren ale również całą infrastrukturę towarzyszącą. Drogi dojazdowe, węzły komunikacyjne, sieci energetyczne czy przystanki autobusowe.
Wysoka rozdzielczość panoram pozwoli ocenić stan nawierzchni dróg, ukształtowanie terenu czy stopień zalesienia terenu.
Widok 360 stopni, dowolne przybliżanie i oddalanie obrazu, uzupełnione o interaktywne elementy (markery) pozwalają oznaczyć na panoramach budynki, granice terenu inwestycyjnego oraz drogi i odległości do wybranych miejsc.
Połączenie panoram z mapami google umożliwi inwestorowi dokładne umiejscowienie terenu na mapie świata.
Zawarty na mapie radar umożliwia dokładną orientację w terenie, jego kierunek wskazuje obiekt który w danym momencie użytkownik panoramy widzi.
Na panoramach umieszczamy markery (hot spoty) które będą przekierowywały do najważniejszych instytucji.

Obrysy terenów na panoramach będą w dynamiczny sposób pokazywały teren, a kliknięcie na obszar pozwoli na wyświetlenie pełnej informacji o nim.

Wysokość z jakiej wykonywane są panoramy zależna jest od wielkości terenu jaki mamy zobrazować na panoramach.